Newborn Babies / Babis Bitw Bach - South Wales Family Photographer

 

*ewch i waelod y dudalen i ddarllen yn Gymraeg*

I adore babies, I am absolutely smitten. They are soooooooo sweet. Of course they cry, but they’re only trying to tell us what they want, aren’t they? I think that one of the best (and most scary) things about a growing family is that EVERYTHING changes. Whether it’s a first baby, a fifth, or an older child who’s been adopted, the moment they arrive, it’s a whole new world.

If we’re being completely honest though, what comes to mind when you think of family or newborn photoshoots? Being forced to smile at a camera? Feeling awkward? Not being ‘camera ready’? So many people tell me that they’re worried about having their photos taken, and I get it, I really do. We waited until our daughter was 8 weeks old until I felt like I could be in front of the camera! I’m really glad I decided to have a photoshoot with her though, it would have been such a shame to have missed out on that time (that flew by!) just for the sake of feeling awkward.

newborn photography vale of glamorgan cardiff.jpg
newborn photoshoot cardiff vale of glamorgan.jpg
 
 
 
newborn photographer cardiff vale of glamorgan.jpg
newborn photos cardiff vale of glamorgan.jpg

My newborn photoshoots take place at your home so that you can feel relaxed and comfortable, with plenty of time to feed the baby, change nappies, and have LOTS of cuddles. There’ll also be time to get siblings in on the action too - after all, if the baby’s having photos taken of their feet, why can’t the big brother have it done too?!

There’s no time limit and no rush. We will capture photos of your new family, the baby by themselves, and plenty of photos of those tiny details that change in the blink of an eye. Once the whirlwind has calmed, I promise that you won’t regret having a treasured record of this busy (and lovely) time. What was your favourite thing about becoming a new family? Let me know in the comments section below, I love to hear from you.

If you’re pregnant or have just had a baby and live in Cardiff or the Vale of Glamorgan, why not get in touch to book your in-home newborn photoshoot. I can’t wait to meet your family.

Clare xx

 

About Me

Hi, I’m Clare, a South Wales family photographer who loves working outdoors with natural light. I cover Cardiff and the Vale of Glamorgan for maternity, newborn, child and family photoshoots. Get in touch if you’d like to book your family’s photoshoot, I can’t wait to meet you!

 
cropped watermark on white.jpg
 
 

Dwi’n caru caru caru babis. Dwi di mopio’n llwyr. Ma nhw mooooor ciwt. Yndyn, ma nhw’n crio, ond mond trio deuthna ni be ma nhw angen di hyna, de? Dwi’n meddwl na un o’r pethau gorau (a mwyaf scary) am fabis newydd yn cyrraedd ydi bod BOB DIM yn newid. Ma hyn yn wir os ydi o‘n fabi cyntaf, pumed fabi, neu blentyn hyn yn cael ei fabwysiadau. Yr eiliad mae nhw’n cyrraedd y teulu, mae bob dim yn newid.

Byddwch yn hollol onest - pan da chi’n meddwl am luniau teulu neu luniau babis, be sy’n dod i’ch meddwl? Gorfod gwenu at gamera? Teimlo’n awkward? Ma lot o bobl yn deuthai bod nhw’n ofni cael eu lluniau wedi tynnu, ond yn enwedig efo lluniau babis, mi fysa hi’n siom enfawr i golli’r adeg byr yma just er mwyn peidio teimlo’n ‘awkward’ yn bysa?! Mi oedd Elsi’n 8 wythnos oed cyn i ni gael photoshoot efo hi, ond dwi mor falch bod ni wedi gwneud, a hithau’n tyfu’n (rhy) gyflym.

newborn photos vale of glamorgan cardiff.jpg
newborn baby natural photographer cardiff vale of glamorgan 2.jpg
 
 
newborn photography cardiff vale of glamorgan.jpg
newborn photoshoot vale of glamorgan cardiff.jpg

Mae fy sesiynau babis bitw bach yn digwydd yn eich cartref chi fel bod chi’n gallu ymlacio, teimlo’n gyffyrddus, a chael digonedd o amser i fwydo’r babi, newid clytiau a chael LOT o gydls! Ac wrth gwrs mae’n holl bwysig i’r brodyr a’r chwiorydd mawr cael eu tro nhw o flaen y camera hefyd!

Mi fydd na ddigon o amser i gael lluniau o’r teulu cyfan, lluniau o’r babi ar ben ei hun, a lluniau o’r manylion bach na sy’n newid mor gyflym. Ac ar ôl i’r corwynt dawelu, dwi’n gaddo fyddech chi’n falch iawn o gael cofnod o’r adeg prysur (a lyfli) yma yn eich bywyd. Beth oedd eich hoff ran chi o fod yn deulu newydd? Gadewch i fi wbod yn y ‘comments’ isod!

Os ydych chi’n feichiog, neu newydd gael babi ac yn byw yng Nghaerdydd neu Bro Morgannwg, cysylltwch er mwyn bwcio’ch sesiwn babi bitw bach. Fedrai’m aros i gwrdd a’ch teulu bach dedwydd.

Clare xx

newborn baby natural photographer cardiff vale of glamorgan.jpg
newborn baby natural photographer cardiff vale of glamorgan 3.jpg
 
Clare Harding-LyleComment