What To Wear For A Family Photoshoot - South Wales Family Photographer

 

*ewch i waelod y dudalen i ddarllen yn Gymraeg*

Who’s with me? Does it take you ages to decide what to wear each morning? It’s not that I’ve got loads of clothes, but living in Wales, you never quite know what the weather’s going to do. So I usually end up with layers on layers and a mac on top - there’s usually a chance of rain across Cardiff and the Vale! Of course that’s just day to day. When I’ve got somewhere special to go it takes me hours to decide on what to wear.

And in the same way that I choose my clothes to help me get the most out of my day, I also advise my clients to think about the clothes that they will wear for their family photoshoots beforehand to help them get the most out of their photos.

The number one most important thing during the photoshoot itself is that you feel comfortable in front of the camera so that I can capture the bond between your family. So do you need to dress ridiculously smart for your photos? Abolutely not! But, the colour, pattern and style of your clothes definately does imapct the overall look of your photos. As I’m an natural light photographer who works across Cardiff and the Vale of Glamorgan, the background to my family photoshoots is constantly changing - one of the amazing things about the natural world! Because of the changing backdrop, the ideal colour palette of your clothes will depend on where you photoshoot will take place, what time of year it is, and of course, the Welsh weather!

child family photo session cardiff vale of glamorgan.jpg
 
 
 
 
child family photographer cardiff vale of glamorgan outdoor.jpg
 
child family photographer cardiff vale of glamorgan outdoor 5.jpg

There are a few things though that are true for any photoshoot. Neon or very brightly coloured clothes are never flattering! Think about what happens when you hold a buttercup up to your chin - the sun reflects off it and makes your skin yellow. The same thing happens when you wear very bright colours - the sun reflects the bright colours back onto your skin, giving your skin an interesting glow!
Logos, stripes and bold patterns are also something to avoid as they draw your eye to them, therefore taking your attention away from what the focus of the photos should be - your family and your faces.

In my personal opinion, it’s also important that there is some co-ordination to your family’s outfits. This doesn’t mean you all need to dress exactly the same (thankfully we’ve moved on from the 80s!), but having outfits that compliment each other will give your photos a certain ‘look’ to them.

That’s quite a lot to think about isn’t it?! But did you know that I offer advice on what to wear specifically related to your family’s photoshoot? It’s included in the session fee and means that I will send you some visual ideas on what to wear. I’d also love for you to send me some photos of your ideas for outfits so we can decide together what to wear to get the best out of your family photoshoot. That’s exactly what the family in these photos did, and I think you’ll agree that they absolutely nailed their styling didn’t they?

So if you live in Cardiff or the Vale of Glamorgan, why not get in touch to book your family photoshoot. I can’t wait to meet your family. And don’t forget to let me know in the comments section below what your tips for dressing your family are!

Clare x

 

About Me

Hi, I’m Clare, a South Wales family photographer who loves working outdoors with natural light. I cover Cardiff and the Vale of Glamorgan for maternity, newborn, child and family photoshoots. Get in touch if you’d like to book your family’s photoshoot, I can’t wait to meet you!

 
cropped watermark on white.jpg
 
 

Ydach chi fel fi, yn pendroni bob bore am beth i wisgo?! Sgenai’m gymaint o ddillad a hyna, dwi just byth yn siwr be ma’r tywydd yn mynd i neud! Fel arfer dwi’n dewis layers ar ben layers a chot law ar ben - ma na siawns da o law fel arfer yndoes?! Ac os oes genai rylwe sbeshial i fynd, wel mam bach ma hi’n cymryd oriau maith i fi ddewis beth i wisgo. Ond yn yr un ffordd a dwisho neud yn siwr fy mod i’n gwisgo’n addas at y tywydd neu’r achlysur, er mwyn cael y gorau gallai allan o ‘niwrnod, mi ydw i hefyd yn gofyn i ‘ngleientiaid feddwl o flaen llaw am beth maen nhw’n mynd i wisgo i’w photoshoot.

Y peth mwyaf pwysig yn ystod y shwt ei hun ydi bod chi’n teimlo’n gyffyrddus o flaen y camera fel bod bond eich teulu’n cael ei ddal yn y lluniau. Felly oes angen i chi wisgo’n hynod smart? Nagoes! Ond mae lliwiau, patrymau a steil y dillad ‘da chi’n eu dewis yn gallu cael effaith enfawr ar sut mae’r lluniau’n edrych. Gan fy mod i’n ffotograffydd sy’n gweithio tu allan ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg, mi fydd cefndir y shwts yma yn newid yn gyson - dyna be sy’n gret am fyd natur! Mi fydd y lliwiau gorau ar gyfer eich dillad yn dibynnu ar lle yn union ma’ch photoshoot chi yn mynd i ddigwydd, pa dymor yw hi, ac wrth gwrs y tywydd.

 
child and family photographer cardiff vale of glamorgan.jpg
 
 
 
child family photographer cardiff vale of glamorgan modern.jpg

Ond fel rheol, mae na rai pethau sy’n wir am bob photoshoot. Dydi lliwiau neon, neu unrhyw liw sy’n fwy llachar na’ch croen ddim yn ‘flattering’ iawn. Meddyliwch am beth sy’n digwydd wrth i chi roi blodyn menyn o dan eich gen - mae’r haul yn adlewyrchu’r lliw llachar yma yn ol at eich croen. Dyma’n union beth sy’n digwydd os ydach chi’n gwisgo dillad llachar, felly peidiwch!
Mae logos, streips llydan a phatrymau mawr hefyd yn syniad gwael gan fod y pethau yma’n tynnu’ch sylw atyn nhw, ac felly’n tynnu’r sylw oddi wrth gwynebau’ch teulu.

Yn fy marn i, mae hi’n bwysig hefyd fod na ryw fath o thema i ddillad eich teulu. Does dim rhaid i chi gyd wisgo’r un peth (da ni di symud ymlaen o’r 80au, diolch byth!), ond mae’r ‘look’ cyfan yn edrych llawer gwell os ydy’ch dillad chi’n cydfynd.

Mae’n lot i feddwl am tydi?! Oeddech chi’n gwybod fy mod i’n cynnig cyngor ar beth i wisgo fel rhan o’r ffi sesiwn? Mi wnai hefyd ddanfon syniadau gweledol i chi ac mae croeso i chi ddanfon lluniau o’ch syniadau chi atai cyn y shwt ei hun.

Os ydych chi’n byw yng Nghaerdydd neu Bro Morgannwg, cysylltwch er mwyn bwcio’ch sesiwn teulu. A chofiwch adael i fi wbod yn y ‘comments’ isod os oes ganddych chi unrhyw tips am beth i wisgo!

Clare xx

child family photoshoot cardiff vale of glamorgan.jpg