Bwmp

Sesiynau maternity ar gyfer mamau beichiog a’u partneriaid (a phlant hyn y teulu hefyd) ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg. Mae’r sesiynau yma’n addas ar gyfer mamau o tua 32 wythnos ymlaen. Mae gen i stôr o leoliadau ar draws Caerdydd a’r Fro sy’n berffaith ar gyfer sesiynau bwmp, neu mae croeso i chi gynnig eich hoff le chi! Mi fydd cyfle i chi gael lluniau o chi a’r bwmp, efo’ch partner ac ar wahan, yn ogystal â lluniau o’r teulu. Mae’r sesiynau yma yn para tua 1 awr a gallwch eu bwcio fel presant perffaith ar gyfer y teulu bach.