ffotograffydd caerdydd | ffotograffydd bro morgannwg

Family Photographer South Wales

Mae fy sesiynau ffotograffiaeth teulu ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg ar gyfer babis hyn (6 mis+), plantos a theuluoedd yn yr awyr agored, ac yn para hyd at 2 awr. Mi fydd y sesyniau yma yn cynnwys rhai portreadau grwp ac yna cyfle i chi a’ch plant gael hwyl! Dwi wrth fy modd efo’r sesiynau yma, yn cael crwydro drwy coedwigoedd, chwarae yn y parc, neu mynd am dro i lan y môr. Dydi plant ddim yn blant am byth - mae sesiwn fel hyn yn gyfle arbennig i gael lluniau o’r teulu cyfan gyda’i gilydd, ynghyd â rhai o’r plant yn chwilota am wiwerod, dringo coed, casglu cerrig a joio bod yn blant. Os oes gennych hi hoff leoliad fel teulu, gadewch i mi wybod! Neu mi allai gynnig rhywle newydd i chi - mae gen i hoff leoliadau ar draws Caerdydd, y Bontfaen, Llanilltud Fawr, Penarth a’r Fro wledig.

prisiau ffotograffiaeth teulu

Mae’r ffî yma yn cynnwys ymgynghoriad dros y ffôn (neu e-bost - beth bynnag sy’n siwtio’n well), er mwyn dod i nabod chi a’ch teulu, rhoi cyngor am ddillad, a phennu lleoliad a dyddiad ar gyfer y shwt. Mae’r ffî hefyd yn cynnwys f’amser yn ystod y sesiwn ei hyn a’r amser i olygu eich oriel o luniau yn barod i chi ddewis pa rhai hoffech brynu. 

Ffî sesiwn teulu - llun i gwener | £99
- sadwrn a sul | £149

Unwaith i chi weld y lluniau, mae gen i ddewis o 3 pecyn i chi sy’n cynnwys fy nghynnyrch mwyaf poblogaidd. Dwi hefyd yn cynnig ‘extras’ fel lluniau wedi’u fframio a chanfas, sydd ar gael i’w prynu yn ychwanegol i’r pecyn o’ch dewis.

family photographer south wales siblings.jpg

PECYN A

£199

10 llun digidol o’ch dewis chi wedi’u golygu ynghyd â 10 print cyfatebol.

PECYN B

£299

15 llun digidol o’ch dewis chi wedi’u golygu ynghyd â 15 print cyfatebol.

PECYN C

£399

Pob un llun digidol o’r sesiwn (fel arfer rhwng 25 a 30 llun) wedi’u golygu yngyd â’ch dewis chi o 10 print.

bwcio

Mae’r sesiynau yma’n boblogaidd iawn iawn yn ystod gwyliau ysgol, felly mae’n syniad da bwcio cwpl o fisoedd o flaen llaw. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, plîs darllenwch yr FAQ neu cysylltwch yn defnyddio’r ffurflen isod. Dwi’n edrych ‘mlaen i glwad gennych!

Enw *
Enw