pam dewis ffotograffiaeth clare harding?

child-family-photographer-cardiff.jpg

Yn syml iawn, dwi’n caru fy ngwaith. Mi wnai fy ngorau glas i greu portreadau sydd mor lliwgar, cyfoes a llawn emosiwn na fyddech chi’n gallu stopio edrych arnyn nhw. Fel cyn athrawes, mae gen i ffordd naturiol a chwareus gyda plant, ac fel siaradwr Cymraeg mi all eich sesiwn ddigwydd drwy’r Gymraeg neu’n ddwyieithog, yn dibynnu ar iaith eich cartref.
 

 

Ond dwi ddim yn hoffi cael tynnu llun…

child-family-photographer-vale-of-glamorgan.jpg

Na finnau chwaith. Dwi’n deall yn iawn bod oedolion (a rhai plant) yn gallu bod yn swil iawn o flaen y camera. Ond pan mae’ch plant wedi tyfu, a fydd ots gennyn nhw os oedd eich gwallt, eich dillad neu’ch colur yn berffaith ym mhob llun? Gadewch i fi greu lluniau i chi fydd yn eich llenwi gyda balchder a gwynfyd bob tro i chi edrych arnynt.
 

 

Beth am y tywydd?

child-family-photographer-cardiff.jpg

Yndi, mae tywydd Cymru yn gallu bod yn, wel… gwlyb. Does dim angen haul mawr i dynnu lluniau - ac i ddweud y gwir, mae’r lluniau gorau yn cael eu tynnu pan dydi’r haul ddim mor gryf. Os ydi hi’n gaddo glaw ar ddiwrnod eich sesiwn, mi fyddai’n cysylltu efo chi mor gynted â phosib er mwyn ail-drefnu.
 

 

Beth ddylen ni wisgo?

child-family-photographer-vale-of-glamorgan.jpg

Fel rhan o’r pris, dwi’n cynnig cyngor i chi a’ch teulu ynglyn â beth i wisgo ar gyfer y ‘photoshoot’. Does dim angen gwisgo’n smart, ond mae’r lliwiau fyddech yn gwisgo yn gallu effiethio’n fawr ar naws y lluniau. Ar ôl siarad efo chi am ddillad posib, mae croeso i chi ddanfon lluniau atai efo’ch opsiynau, ac mi allai ddanfon syniadau gweledol atoch chi hefyd.
 

 

Beth yw’ch t&A a’ch polisi preifatrwydd?

child-family-photographer-cardiff.jpg

Cliciwch i weld telerau ac amodau neu bolisi preifatrwydd Ffotograffiaeth Clare Harding. Yn anffodus, gan fod y dogfennau yma yn rhai cyfreithiol, maen nhw ar gael yn Saesneg yn unig.

 

Beth yw’r broses?

Watermark-transparent.png

Ar ôl i chi gysylltu am y tro cyntaf, mi fydden ni’n penderfyny gyda’n gilydd ar ba fath o sesiwn sydd orau i chi. Mi fyddech chi’n talu ffî sesiwn, a dyma sy’n bwcio eich lle yn y dyddiadur! Mae’r ffî yma yn cynnwys ymgynghoriad dros y ffôn (neu e-bost - beth bynnag sy’n siwtio’n well), er mwyn dod i nabod chi a’ch teulu’n well, rhoi cyngor am ddillad, a phennu lleoliad a dyddiad. Mae’r ffî hefyd yn cynnwys f’amser yn ystod y sesiwn ei hyn a’r amser i olygu eich oriel o luniau yn barod i chi ddewis pa rhai hoffech brynu. Mi fydd yr oriel luniau ar gael i chi weld ar-lein o fewn pythefnos o’r sesiwn.

Dydi’r ffî ddim yn cynnwys unrhyw luniau, ac i gadw pethau’n syml, mae gen i ddewis o 3 pecyn lluniau sy’n boblogaidd iawn. Mi fydd y lluniau’n cael eu paratoi a’u danfon ata chi i fwynhau a thrysori am flynyddoedd i ddod.