ffotograffydd caerdydd | ffotograffydd bro morgwannwg

Newborn Photographer South Wales

Mi fydd y sesiwn ffotograffiaeth babis yn digwydd yn eich cartref chi, gyda digon o amser i fwydo, newid clytiau a chael LOT o gydls i gadw’r babi’n hapus braf. Fel arfer, mi fydd y sesiwn yn para rhwng 2 a 3 awr. Pur anaml fyddai’n defnyddio props, nac ydw i chwaith yn gosod y babi mewn ‘poses’ - nid dyma steil fy lluniau. Mae fy lluniau babis yn naturiol, a llawn goleuni, gan ffocysu ar y manylion bach a’r perthynas rhyngddoch chi a’ch baban annwyl newydd sbon danlli. Dwi’n teithio ar hyd De Cymru, yn cynnwys Caerdydd a Bro Morgannwg, ar gyfer y sesiynau yma.

prisiau ffotograffiaeth babis


Mae’r ffî sesiwn yn cynnwys ymgynghoriad dros y ffôn (neu e-bost - beth bynnag sy’n siwtio’n well), er mwyn dod i nabod chi a’ch teulu, rhoi cyngor am ddillad, a phennu dyddiad bras ar gyfer y shwt. Mae’r ffî hefyd yn cynnwys f’amser yn ystod y sesiwn ei hyn a’r amser i olygu eich oriel o luniau yn barod i chi ddewis pa rhai hoffech brynu.

Ffî sesiwn babis - llun i gwener | £129
- sadwrn a sul | £149

Unwaith i chi weld y lluniau, mae gen i ddewis o 3 pecyn i chi sy’n cynnwys fy nghynnyrch mwyaf poblogaidd. Dwi hefyd yn cynnig ‘extras’ fel lluniau wedi’u fframio a chanfas, sydd ar gael i’w prynu yn ychwanegol i’r pecyn o’ch dewis.

 
newborn photographer south wales 6.jpg

pecyn a

£199

10 llun digidol o’ch dewis chi wedi’u golygu ynghyd â 10 print cyfatebol.

pecyn b

£299

15 llun digidol o’ch dewis chi wedi’u golygu ynghyd â 15 print cyfatebol.

pecyn c

£399

Pob un llun digidol o’r sesiwn (fel arfer rhwng 25 a 30 llun) wedi’u golygu yngyd â’ch dewis chi o 10 print.

Bwcio

Fel arfer, mi fyddwch yn bwcio eich sesiwn babi yn ystod eich trydydd trimester. Unwaith i chi dalu’r ffî sesiwn, mi fyddech chi yn fy nyddiadur a gawn ni bennu dyddiau i’r photoshoot unwaith i’r babi gyrraedd. Mae tocyn rhodd ar gyfer sesiwn babi yn anrheg poblogaidd iawn i’r teulu newydd! Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, plîs darllenwch yr FAQ neu cysylltwch yn defnyddio’r ffurflen isod. Dwi’n edrych ‘mlaen i glwad gennych!

Enw *
Enw